"Bednarska" i my

Współzałożycielem naszej szkoły jest Zespół Szkół „Bednarska”. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najstarszymi warszawskimi szkołami niepublicznymi.

Szkoła Chocimska respektuje elementy charakterystyczne dla Zespołu takie jak:
• demokracja uczniowska
• neutralność światopoglądowa
• akcje charytatywne
• międzykulturowość
• nauczanie metodą projektów i bloków tematycznych
• wsparcie osób w potrzebie przez szkolny fundusz stypendialny.

Nasza szkoła, jako jedyna szkoła podstawowa w Warszawie, posiada umowę z Zespołem Szkół „Bednarska” gwarantującą, że proces przechodzenia absolwentów naszej szkoły do szkół Zespołu jest taki sam jak absolwentów pozostałych szkół Zespołu. Oznacza to, że absolwenci naszej szkoły chcący kontynuować naukę w jednej ze szkół „Bednarskiej” będą mogli ubiegać się o rekomendacje.