Dokumenty

Każda gra ma swoje zasady. Z naszymi regułami możesz zapoznać się w tych dwóch dokumentach.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania