Rekrutacja

Zainteresowanych rekrutacją w bieżącym roku szkolnym 2019/20 zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły.

Informacje na temat rekrutacji do Liceum Chocimska można znaleźć na www.liceumchocimska.edu.pl.

W roku szkolnym 2020/21 powstanie jedna klasa pierwsza, do której nie będzie prowadzona rekrutacja otwarta.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (tzw. klasa 0) na rok szkolny 2020/21

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 roku o godz. 18:00 w budynku przy ul. Chocimskiej 5.

Do procesu rekrutacji zapraszamy rodziny, które do dnia 2 marca 2020 roku złożą ankietę zgłoszeniową, odpowiedzą na pytania dodatkowe oraz dokonają opłaty rekrutacyjnej.

W sobotę 7 marca 2020 roku o godz. 10:00 i 12:00 organizowana będzie pierwsza część rekrutacji, warsztaty dla kandydatów i ich rodziców, podczas których dzieci będą mogły oswoić się ze szkoła, a rodzice poznać bliżej metody pracy.

W tygodniu 9-13 marca 2020 roku odbędzie się drugie spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów z rodzicami, podczas którego dla dzieci odbywa się lekcja próbna ( około 45 minut ), a rodzice uczestniczą w rozmowie indywidualnej z jednym z nauczycieli.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły otrzymają Państwo do dnia 23 marca 2020 roku. W ciągu siedmiu dni powinni Państwo wpłacić bezzwrotne wpisowe, aby zagwarantować miejsce dla dziecka w szkole.

W przyszłorocznym oddziale przedszkolnym nie posiadamy już miejsc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przed terminem spotkania rekrutacyjnego należy wnieść opłatę w wysokości 150 zł na konto Fundacji Chocimska (56 1090 1043 0000 0001 2253 9652).

Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki w naszej szkole. Prosimy o informowanie o chęci skorzystania ze stypendium już na etapie rekrutacji.