Rekrutacja

Zainteresowanych rekrutacją w bieżącym roku szkolnym 2018/19 zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły.

Rekrutacja do klasy siódmej na rok szkolny 2019/20 odbywa się indywidualnie. Kandydaci zdają egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Informacje na temat rekrutacji do Liceum Chocimska można znaleźć na www.liceumchocimska.edu.pl.

Rekrutacja do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego (tzw. klasa 0) na rok szkolny 2019/20

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów odbędzie się w środę 28 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w budynku przy ul. Chocimskiej 5.

Do procesu rekrutacji zapraszamy rodziny, które do dnia 20 lutego 2019 roku złożą ankietę zgłoszeniową, odpowiedzą na pytania dodatkowe oraz dokonają opłaty rekrutacyjnej.

W sobotę 23 lutego 2019 roku o godz. 10:00 i 11:30 organizowana będzie pierwsza część rekrutacji, warsztaty dla kandydatów i ich rodziców, podczas których dzieci będą mogły oswoić się ze szkoła, a rodzice poznać bliżej metody pracy.

W sobotęmarca 2019 roku odbędzie się drugie spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów z rodzicami, podczas którego dla dzieci odbywa się lekcja próbna ( około 45 minut ), a rodzice uczestniczą w rozmowie indywidualnej z jednym z nauczycieli.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły otrzymają Państwo do dnia 15 marca 2019 roku. W ciągu siedmiu dni powinni Państwo wpłacić bezzwrotne wpisowe, aby zagwarantować miejsce dla dziecka w szkole.

W każdej klasie są miejsca dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Są one rekrutowane w innym trybie. Zgłoszenia dzieci z orzeczeniami przyjmujemy do dnia 15 stycznia 2019 roku.

Przed terminem spotkania rekrutacyjnego należy wnieść opłatę w wysokości 150 zł na konto Fundacji Chocimska (56 1090 1043 0000 0001 2253 9652).

Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki w naszej szkole. Prosimy o informowanie o chęci skorzystania ze stypendium już na etapie rekrutacji.