Opłaty

Opłaty za uczęszczanie dziecka do Szkoły Podstawowej „Chocimska”:

 • Czesne w wysokości 1500 zł miesięcznie opłacanene przez 12 miesięcy w roku, licząc od lipca (rok zapisu dziecka do szkoły) do czerwca (rok ukończenia szkoły); płatne z góry do 7 dnia każdego miesiąca
 • Wpisowe w wysokości 1500 zł, płatne w ciągu 7 dni od momentu zakwalifikowania dziecka do szkoły
 • Zniżki dla rodzeństw: 100 zł miesięcznie mniej na drugie dziecko  i 200 zł mniej na trzecie dziecko
 • Indywidualne stypendia Fundacji Chocimska – przyznawane na wniosek Rodziców.

W ramach czesnego szkoła zapewnia:

 • opiekę w godzinach 7.30 – 17.30
 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze 25 godzin tygodniowo (klasy I – III) lub 30 godzin tygodniowo (klasy IV – VIII)
 • język angielski w wymiarze 3 – 5 godzin tygodniowo
 • język hiszpański w klasach IV – VIII w wymiarze dwóch godzin tygodniowo
 • obowiązkowe zajęcia sportowe (kla IV-VIII – 4 godz., kl. I-III – 3 godz.)
 • opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy (opieka logopedyczna bezpłatna dla uczniów klasy I przez pierwszy rok nauki oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
 • zajęcia świetlicowe do godziny 17.30.

Dodatkowo płatne są:

 • obiady (catering w cenie: 2 zł zupa,10 zł drugie danie),
 • podręczniki,
 • wycieczki,
 • basen,
 • zajęcia dodatkowe (powyżej jednej godziny tygodniowo) oraz prowadzone przez instruktorów spoza szkoły.

W budynku szkoły działa również popołudniowa niepubliczna szkoła muzyczna I stopnia. Zajęcia w niej prowadzone są skoordynowane ze szkołą podstawową. Ze względu na odrębność finansową obu placówek opłaty za naukę w szkole muzycznej ustalane są na ustalonych przez szkołę muzyczną zasadach.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto:
Fundacja „Chocimska”, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa
56 1090 1043 0000 0001 2253 9652