Ankieta zgłoszeniowa

Tutaj można pobrać ankietę zgłoszeniową do Szkoły Podstawowej. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można ją przysłać pocztą. Prosimy o dokładne sprawdzenie informacji zawartych w ankiecie i podpisanie jej.